Uitslag patiëntenenquête

Uitslag patiëntenenquête

Huisartspraktijk van de Berg hecht veel waarde aan de mening van haar patiënten. In het kader van onze HaZo24 certificering hebben wij een patiënttevredenheidsonderzoek gedaan. Dit onderzoek is door onze eigen praktijk ontwikkeld, maar borduurt voort op een eerdere meting (enquête) middels een landelijk gevalideerd instrument (CQIndex Huisartsenzorg). Wij vinden het belangrijk om de resultaten met u te delen.

Wij hebben een gemiddeld rapportcijfer van 8,6 ontvangen, hier zijn wij uiteraard heel tevreden mee. Als positief wordt de goede, professionele zorg en het team/medewerkers genoemd. De (privacy van de) wachtkamer en de wachttijd wordt als verbetersuggesties genoemd. Deze verbetersuggesties zijn besproken in de praktijk en worden indien mogelijk opgevolgd in ons kwaliteitssysteem.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met de praktijk.Call Now Button
Translate »